licencje

Zdjęcia na stronie:

1 Tło „http://www.ekursy.net.pl” i „http://www.ekursy.net.pl/kontakt”.

– źródło: Flickr – https://www.flickr.com
– autor: Laura Sanchez
– tytuł: CLOUDS
– link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/lauraesanchez/7698134524
– link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/lauraesanchez
– zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
– link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
– link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
– naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

2. Tło „http://www.ekursy.net.pl/kurs-tworzenia-stron-internetowych-z-wordpress/”

– źródło: Flickr – https://www.flickr.com
– autor: Alexander Gounder
– tytuł: WordPress buttons and Stickers
– link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/gounder/12847495764
– link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/gounder
– zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
– link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
– link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
– naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij